โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุและอาการ


  สาเหตุ ของโรคความดันโลหิตสูงโดยทั่วไปแล้ว อาจแบ่งโรคความดันโลหิตออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ตามลักษณะการเกิดโรคความดันโลหิตสูงคือ
  1. โรคความดันโลหิตสูงแบบที่หาสาเหตุได้ มักเกิดสืบเนื่องจากโรคต่างๆที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว เช่น จากโรคไตอักเสบเส้นเลือดแดงตีบ ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น
  2. โรคความดันโลหิตสูงแบบที่หาสาเหตุไม่พบ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนมากมักจะเป็นชนิดนี้คือมากกึงกว่า 95% เรียกได้ว่า โรคความดันที่เป็นกันทุกวันนี้อยู่ในกลุ่มนี้เกือบทั้งสิ้น
  ใครบ้างที่มักจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
  1. โรคความดันโลหิตสูงส่วนมากมักพบได้ในผู้สูงอายุมากกว่าผู้ที่มีวัยหนุ่มสาว โดยเฉพาะอายุตั้งแต่ 40-50 ปีขึ้นไปจะมีความดันโลหิตสูงขึ้นโดยธรรมชาติ
  2. โรคความดันโลหิตสูงจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยหมดประจำเดือนพบภาวะความดันโลหิตสูงได้บ่อย
  3. โรคความดันโลหิตสูงพบมากในคนอ้วน แต่ก็ไม่เสมอไปคนผอมก็พบโรคความดันโลหิตสูงได้บ้างเหมือนกัน แต่ความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนจะน้อยกว่า
  4. อาจเนื่องจากกรรมพันธ์ ประมาณ 30-40 %
  5. ในบุคคลที่มีอารมณ์รุนแรง เคร่งเครียด ตื่นเต้น ตกใจง่าย ดีใยง่าย เสียใจง่าย อารมณ์ที่ เปลี่ยนแปลงรวด เร็ว
  อาการของโรคความดันโลหิตสูง
  ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแสดงหรืออาการเตือนเลย อาการที่จะสังเกตุได้ก็ต่อเมื่อมีความดันโลหิตสูงขึ้นมากแล้ว หรือเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว อาจตรวจพบโดยการตรวจเช็ค สุขภาพประจำปี หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นเมื่อไปที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์วัดความดันของเลือดพบว่าผิดปกติ ก็จะต้องทำการนัดตรวจความดันโลหิตซ้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามีโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอน สำหรับอาการที่อาจเกิดขึ้นได้จะมีอาการ มึนงง ตาพร่ามัว ปวดศีรษะตรงท้ายทอย มักจะปวด ตอนตื่นนอน เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย บางราย เลือดกำเดา ออกบ่อย ๆ อาการดังกล่าว อาจเกิดจากโรคอื่น ได้อีกหลายโรคและที่สำคัญที่สุดความดันโลหิตสูงบางราย อาจไม่มีอาการใดเลยก็ได้ นอกจากตรวจวัดด้วย เครื่องมือแพทย์จึงจะทราบ ฉะนั้นถ้าท่านสงสัยว่าเป็นโรคนี้หรือท่านที่มี อายุเกิน 35 ปี การตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below..

Leave a Comment